Monday, April 19, 2021

LetterArt

Недялко Славов

По черните клавиши на душата с един пръст свири самотата И чувам в здрачината как се търсят хората. Недялко Славов е български поет, писател и драматург. Автор е...

Георги Белев

Знак Летяха девет реда гълъби, летяха, дочаках знак да ми изпратят небесата - години девет в самота, а после примка от облачно въже ще се проточи ниско, ще вдена...

Иван Здравков

Разпилян съм по тая горчива земя, сине мой - завещам ти на прощаване само белия кон. Прегърни го отчаяно. Ще те чакам в огромния...

Latest Articles

Like this article and recommend it to others: