Monday, April 19, 2021

Конкурс Изящното перо-Чикаго 2019

Тази година конкурсът е организиран от салона за българска култура и духовност в Чикаго в сътрудничество със Съюза на българските писатели в САЩ и по света.

Like this article and recommend it to others:

Related Articles

Latest Articles

Categories

Like this article and recommend it to others: